updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 106

Đế Bá

330.200 lượt xem
69 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

710.175 lượt xem
8 tháng trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

988.205 lượt xem
17 tháng trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

179.029 lượt xem
5 năm trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

88.535 lượt xem
4 năm trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

347.246 lượt xem
5 năm trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

198.570 lượt xem
5 năm trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

88.082 lượt xem
9 tháng trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.127.301 lượt xem
7 tháng trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

272.515 lượt xem
2 năm trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

394.585 lượt xem
22 tháng trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

95.345 lượt xem
3 năm trước
Đấu La Đại Lục Chapter 346

Đấu La Đại Lục

891.599 lượt xem
5 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

223.658 lượt xem
3 năm trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 440

Đấu Phá Thương Khung

3.119.944 lượt xem
4 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 588

Yêu Thần Ký

2.618.150 lượt xem
5 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1178

Bách luyện thành thần

4.122.739 lượt xem
15 giờ trước