updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 106

Đế Bá

330.318 lượt xem
76 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

710.552 lượt xem
8 tháng trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

988.831 lượt xem
17 tháng trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

179.213 lượt xem
5 năm trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

88.605 lượt xem
4 năm trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

347.805 lượt xem
5 năm trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

198.774 lượt xem
5 năm trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

88.182 lượt xem
10 tháng trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.127.642 lượt xem
7 tháng trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

272.875 lượt xem
2 năm trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

395.315 lượt xem
22 tháng trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

95.508 lượt xem
3 năm trước
Đấu La Đại Lục Chapter 346

Đấu La Đại Lục

892.588 lượt xem
12 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

223.883 lượt xem
3 năm trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 441

Đấu Phá Thương Khung

3.121.936 lượt xem
4 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 589

Yêu Thần Ký

2.621.936 lượt xem
5 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1180

Bách luyện thành thần

4.124.450 lượt xem
11 giờ trước