Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

THỂ LOẠI TRUYỆN: ADULT

Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

TRUYỆN SÁNG TÁC

Birdcage Manor Chapter 21

Birdcage Manor

4.222 lượt xem
13 tháng trước
Enen no Shouboutai Chapter 304

Enen no Shouboutai

397.600 lượt xem
22 tháng trước
Lý Do Kết Hôn Chapter 21.2

Lý Do Kết Hôn

701 lượt xem
12 ngày trước
Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được Chapter 24

Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được

3.971 lượt xem
76 ngày trước
Hổ Hạc Yêu Sư Lục Chapter 8

Hổ Hạc Yêu Sư Lục

2.057 lượt xem
13 tháng trước
Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi Chapter 36

Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi

4.191 lượt xem
16 ngày trước
Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn Chapter 84

Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn

4.153 lượt xem
94 ngày trước
Nhà Tôi Có Một Con Chuột Chapter 32

Nhà Tôi Có Một Con Chuột

11.088 lượt xem
19 ngày trước
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi Chapter 13.2

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

22.644 lượt xem
5 tháng trước
Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai Chapter 57.2

Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai

11.075 lượt xem
3 ngày trước
Hãy Để Mắt Đến Jasmine! Chapter 30

Hãy Để Mắt Đến Jasmine!

5.858 lượt xem
59 ngày trước
Người Mẹ Báo Thù Chapter 18

Người Mẹ Báo Thù

8.706 lượt xem
49 ngày trước
Card Captor Sakura Chapter 50

Card Captor Sakura

16.579 lượt xem
13 tháng trước
Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 197

Tân Thế Giới Tuyệt Vời

8.009.053 lượt xem
10 tháng trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

11.401 lượt xem
16 tháng trước
Madk Chapter 19.5

Madk

22.552 lượt xem
14 tháng trước
Nowhere Boy Chapter 28

Nowhere Boy

11.614 lượt xem
16 tháng trước
Chess Isle Chapter 15

Chess Isle

4.881 lượt xem
16 tháng trước
Let Chapter 14

Let's Fight Ghost

6.684 lượt xem
16 tháng trước
Dragon Recipe Chapter 30

Dragon Recipe

15.164 lượt xem
16 tháng trước
Aho Girl Chapter 130.1

Aho Girl

173.087 lượt xem
2 năm trước
Riki-Oh - Lực Vương Chapter 75

Riki-Oh - Lực Vương

27.790 lượt xem
13 tháng trước
100% no Kimi e Chapter 8

100% no Kimi e

3.288 lượt xem
13 tháng trước
X-Men: Magneto Testament Chapter 5

X-Men: Magneto Testament

1.441 lượt xem
13 tháng trước