Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

THỂ LOẠI TRUYỆN: ADULT

Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

TRUYỆN SÁNG TÁC

Enen no Shouboutai Chapter 304

Enen no Shouboutai

397.470 lượt xem
22 tháng trước
Lý Do Kết Hôn Chapter 21.2

Lý Do Kết Hôn

655 lượt xem
9 ngày trước
Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được Chapter 24

Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được

3.965 lượt xem
73 ngày trước
Hổ Hạc Yêu Sư Lục Chapter 8

Hổ Hạc Yêu Sư Lục

2.055 lượt xem
13 tháng trước
Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi Chapter 36

Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi

4.184 lượt xem
13 ngày trước
Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn Chapter 84

Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn

4.134 lượt xem
91 ngày trước
Nhà Tôi Có Một Con Chuột Chapter 32

Nhà Tôi Có Một Con Chuột

11.030 lượt xem
16 ngày trước
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi Chapter 13.2

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

22.621 lượt xem
5 tháng trước
Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai Chapter 57.2

Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai

11.019 lượt xem
8 giờ trước
Hãy Để Mắt Đến Jasmine! Chapter 30

Hãy Để Mắt Đến Jasmine!

5.815 lượt xem
56 ngày trước
Người Mẹ Báo Thù Chapter 18

Người Mẹ Báo Thù

8.682 lượt xem
46 ngày trước
Card Captor Sakura Chapter 50

Card Captor Sakura

16.513 lượt xem
13 tháng trước
Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 197

Tân Thế Giới Tuyệt Vời

8.008.230 lượt xem
10 tháng trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

11.380 lượt xem
16 tháng trước
Madk Chapter 19.5

Madk

22.503 lượt xem
13 tháng trước
Nowhere Boy Chapter 28

Nowhere Boy

11.581 lượt xem
16 tháng trước
Chess Isle Chapter 15

Chess Isle

4.838 lượt xem
16 tháng trước
Let Chapter 14

Let's Fight Ghost

6.668 lượt xem
16 tháng trước
Dragon Recipe Chapter 30

Dragon Recipe

15.133 lượt xem
16 tháng trước
Aho Girl Chapter 130.1

Aho Girl

173.028 lượt xem
2 năm trước
Riki-Oh - Lực Vương Chapter 75

Riki-Oh - Lực Vương

27.754 lượt xem
13 tháng trước
100% no Kimi e Chapter 8

100% no Kimi e

3.263 lượt xem
13 tháng trước
X-Men: Magneto Testament Chapter 5

X-Men: Magneto Testament

1.430 lượt xem
13 tháng trước
10 year rain Chapter

10 year rain

401 lượt xem
55 năm trước